Meld je aan 19 december 2017

Start ‘online aanmelden’ eerste jaar secundair

Op 18 december krijgen alle ouders van leerlingen van het 6de leerjaar van de Antwerpse basisscholen een brochure en een scholenlijst met info over “Meld Je Aan Secundair” (MJA). MJA Secundair is een aangepaste versie van het systeem dat ouders gebruiken om hun kind in het basisonderwijs aan te melden. Het systeem werkt daar al 5 jaar zeer succesvol en wordt dus nu uitgebreid naar het eerste jaar van het secundair onderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs is MJA evenwel niet verplicht. Elke school kiest zelf of ze meedoet of niet. Toch tekenden 46 van de 66 secundaire scholen in Antwerpen in voor de eerste editie. MJA neemt dus alvast een vliegende start.

46 van de 66 scholen doen mee
Vandaag krijgen alle ouders van leerlingen van het 6de leerjaar van de Antwerpse basisscholen een brochure en een scholenlijst met info over “Meld Je Aan Secundair”. Daarmee wordt het online aanmeldingssysteem nu ook voor het secundair onderwijs officieel gelanceerd. Belangrijk om weten is dat dit systeem, in tegenstelling tot het basisonderwijs, niet verplicht werd en elke school dus zelf kon kiezen om het te gebruiken voor de komende inschrijvingsronde of niet. 46 van de 66 secundaire scholen doen dat alvast wel. Een kind inschrijven bij één van de 20 andere secundaire scholen zal dus zoals vanouds rechtstreeks in de school volgens ‘het eerst komt eerst maalt’-principe gebeuren. De periode waarbinnen ouders hun kind online zullen kunnen aanmelden loopt van 8 tot 27 februari 2018. Fysiek inschrijven in de overige 20 scholen is mogelijk vanaf 21 april.

Eric Boels, voorzitter Lokaal Onderwijsplatform secundair onderwijs over de noodzaak van een aanmeldingssysteem: “We zagen een stijgend aantal scholen waar gekampeerd werd. Sommige ouders hanteerden zelf informele systemen om kampeertoestanden te vermijden. Het is dus zeker een goede zaak dat we nu naar één aanmeldingssysteem gaan, waarbij scholen kunnen kiezen of ze instappen of niet.”

Hoe een kind inschrijven vanaf nu?
Een kind inschrijven in een Antwerpse secundaire school kan voortaan dus op twee manieren: in de 46 deelnemende scholen kunnen ouders het online aanmelden via ‘Meld je Aan’ en in de 20 niet-deelnemende scholen kunnen zij het rechtstreeks inschrijven op de eerste inschrijvingsdag.

Schepen Marinower benadrukt de voordelen van het online aanmeldingssysteem: “Meld Je Aan is geen willekeurige loterij. Het is eerlijk en transparant, en houdt bovendien rekening met de voorkeur van de ouders. Met Meld Je Aan kunnen zij immers gelijktijdig verschillende voorkeursscholen opgeven en dit zonder wachtrijen of nachtelijke kampeertoestanden te moeten trotseren.”

Toewijzing op basis van voorkeur en toeval
Het online aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat ieder kind een eerlijke kans krijgt op een plaats in een voorkeurschool. Het is dus geen willekeurige loterij, maar houdt rekening met de voorkeur van ouders: elke ouder kan meerdere voorkeurscholen opgeven. Voor elk van die scholen maken zij kans op een plek voor hun kind. Een kind kan dus nooit een school toegewezen krijgen waarvoor de ouders niet gekozen hebben. Het systeem houdt zoveel mogelijk rekening met de hoogste voorkeur van ouders.
In tegenstelling tot het basisonderwijs is de afstand tot de school geen toewijzingscriterium. Wanneer voor een school de vraag groter is dan het aantal vrije plaatsen, worden de niet toegewezen kinderen op een wachtlijst geplaatst. Het is daarom belangrijk dat ouders meerdere voorkeurscholen opgeven.

Tot op heden hadden ouders die moesten aanschuiven in de wachtrij en uiteindelijk toch naast een plaats grijpen, minder kans om hun kind alsnog in een tweede voorkeurschool in te schrijven. Men kan immers niet fysiek aan drie verschillende scholen tegelijkertijd aanschuiven. Met een online aanmeldingssysteem kan dat wel.

Schepen Marinower: “Wij zijn zeer tevreden dat zoveel scholen hebben ingetekend voor deze eerste editie. Dat zegt wel wat over de noodzaak van het systeem. Het maakt de middeleeuwse kampeertoestanden, zoals we die vorig jaar weer zagen in tal van Antwerpse scholen, compleet overbodig. Een voordeel waarvan de impact niet te onderschatten is. Toch kijk ik uit naar de dag dat alle scholen deelnemen. Pas dan kunnen we met zekerheid weten dat wachtrijen tot het verleden behoren.”

Rol voor Vlaanderen

Met de keuze voor een aanmeldingssysteem biedt het LOP secundair een alternatief voor de wachtrijen in Antwerpen. De stad investeerde volop om dit systeem klaar te krijgen voor de inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019. Net zoals in het basisonderwijs is dit een lokaal initiatief dat gedragen wordt met lokale middelen. Eric Boels: “Nu is Vlaanderen aan zet om op Vlaams niveau werk te maken van een Vlaanderen-breed systeem. Daarbij denk ik vooral aan een uniek ticket voor elke leerling om dubbele inschrijvingen te vermijden en gelijke inschrijvingsperiodes over heel Vlaanderen. Dat zou het voor ouders een stuk gemakkelijker maken.”

Vanaf vandaag worden ouders geïnformeerd over het systeem. Ouders met vragen hierover kunnen terecht op een van de infosessies die de stad voorziet. De data zijn terug te vinden op de scholenlijst of op http://meldjeaan.antwerpen.be. De periode waarbinnen ouders hun kind online zullen kunnen aanmelden loopt van 8 tot 27 februari 2018. Fysiek inschrijven in de overige 20 scholen is mogelijk vanaf 21 april.


Belangrijke data voor inschrijven

Inschrijven met voorrang
Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven of kinderen van personeelsleden van een Antwerpse secundaire school die zich in die school willen inschrijven, kunnen dat tussen 8 januari 2018 vanaf 9 uur en 19 januari 2018 tot 16 uur.

Inschrijven zonder voorrang
Inschrijven in een secundaire school die werkt met ‘Meld je aan’?

  • aanmelden tussen 8 februari 2018 vanaf 9.30 uur en 27 februari 2018 tot 17 uur.
  • inschrijven tussen 21 april 2018 en 16 mei 2018.

Inschrijven in een secundaire school die werkt met chronologie?

  • rechtstreeks inschrijven tussen 21 april 2018 vanaf 13 uur en 16 mei 2018 tot 16 uur.

Vrije inschrijvingsperiode voor alle scholen die nog vrije plaatsen hebben: start op 4 juni 2018 om 9 uur.