Scholenbouw 31 mei 2017

Stedelijk Onderwijs vraagt subsidie aan voor Buitengewoon Onderwijs

Vandaag dient het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) bij het ministerie van onderwijs een dossier in voor een campus buitengewoon aan de Schotensesteenweg (Deurne) en een nieuwe, ervaringsgerichte basis- en secundaire school in de Cadixwijk (Antwerpen). Bedrijfsdirecteur AGSO Gonda Verhaert en voorzitter van de Raad van Bestuur AGSO Claude Marinower hopen op positief nieuws van de Vlaamse regering voor het zomerreces. AGSO gaat met dit dossier in op de oproep die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceerde in maart voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen. Daarbij kregen inrichtende machten en schoolbesturen tot eind mei 2017 de tijd om nieuwe clusters van schoolbouwprojecten in te dienen. Deze scholen zullen via alternatieve financiering worden gerealiseerd, de zogenaamde ‘DBFM Light”.

Cluster ingediend
Vandaag dient het Stedelijk Onderwijs een cluster in voor een nieuwe campus Buitengewoon Onderwijs aan de Schotensesteenweg in Deurne en een nieuwe, ervaringsgerichte basis- en secundaire school in de Cadixwijk (Antwerpen). Met een totaal van 641 nieuwe plaatsen in het buitengewoon onderwijs en 384 in de ervaringsgerichte basis- en secundaire school, willen deze projecten een antwoord bieden aan de hoge capaciteitsnood in Antwerpen.

Voorzitter van de Raad van Bestuur AGSO Claude Marinower reageert hoopvol: “De subsidies van minister Crevits creëren nieuwe mogelijkheden voor het Stedelijk Onderwijs, dat is een kans die we dan ook met beide handen moeten grijpen. De capaciteitsnood in Antwerpen blijft immers hoog. Bovendien is dit ook een prima opportuniteit voor het buitengewoon onderwijs, dat in het capaciteitsverhaal zeker niet vergeten mag worden.”

641 nieuwe plaatsen buitengewoon onderwijs
Het voorstel voor de nieuwe campus Buitengewoon Onderwijs bestaat uit een basisonderwijs (334 leerlingen) en een secundair onderwijs (307 leerlingen) en zou in totaal dus 641 nieuwe plaatsen creëren. De totale oppervlakte van het gebouw zal ongeveer 12.500m² innemen en de investeringskost wordt geraamd op 24,71 miljoen euro. Bedrijfsdirecteur AGSO Gonda Verhaert: “Dit project bundelt 3 scholen onder 1 dak zodat we met een echte campuswerking beschikbare infrastructuur en pedagogisch aanbod voor elke leerling maximaliseren. Bijvoorbeeld: de lagere school kan voor de ervaringsgerichte lessen gebruik maken van de lokalen van het secundair. De bundeling van de sportinfrastructuur leidt dan weer tot een groter en meer divers sportaanbod beiden voor de leerlingen en externen. De bundeling van de personeelsruimtes laat de campus nog sterker uitgroeien tot een kenniscentrum van gespecialiseerd buitengewoon onderwijs.”

384 nieuwe plaatsen basis en secundair in de Cadixwijk
De nieuwbouw in de Cadixwijk zou op haar beurt dan weer 384 nieuwe plaatsen zorgen: 240 in het kleuter- en basisonderwijs en 144 in het secundair. De totale kost van het project wordt geschat op 12,37 miljoen euro en de bruto oppervlakte van het gebouw zou ongeveer 6.000m² beslaan. Bedrijfsdirecteur AGSO Gonda Verhaert licht toe: “In deze buurt blijkt een groot tekort aan buurtvoorzieningen, zoals scholen en speelterreinen. Daarom kiezen we voor een multifunctionele infrastructuur die flexibel en gedeeld ruimtegebruik eenvoudig mogelijk maakt. Ruimtes als turnzaal en refter kunnen na de schooluren ook worden gebruikt door de buurt of sportverenigingen.”