Tag Archives: meerjarenbegroting

Voorstelling van de meerjarenbegroting

Op 11 oktober 2019 presenteerde het Antwerpse schepencollege zijn begroting voor deze legislatuur. Hierbij worden financiële budgetten toegewezen voor de werking van de stad en de investeringen die gemaakt zullen worden.  Schepen Claude Marinower verduidelijkte zijn vijf belangrijkste thema’s waaraan de komende jaren gewerkt zal worden. 1. Kwalitatief en veilig openbaar domein. Belangrijk hierbij zijn […]