Tag Archives: Via Sinjoor

Antwerpse binnenstad focust zich op voetgangers

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken de komende jaren werk van een voetgangersvriendelijke 16de-eeuwse binnenstad. Daarbij zal er zonder onderbreking van het station Antwerpen-Centraal naar het Steen gewandeld kunnen worden, langs de zogenaamde Via Sinjoor. Einddoel is dat tot 83% van alle straten tussen de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat (woon)erf, voetgangerszone […]

Autovrij wandelen langs groene Groenplaats wordt werkelijkheid

Het coronavirus belet niet dat zowel de heraanleg van de Groenplaats als die van de Scheldekaaien tussen het Noorder- en het Zuiderterras concreet worden. En voor het verder afwerken van de Via Sinjoor, de autovrije verbinding tussen het Centraal Station en de Schelde, is 20 miljoen euro uitgetrokken. “Het historisch centrum wordt een paradijs voor […]

Voorstelling van de meerjarenbegroting

Op 11 oktober 2019 presenteerde het Antwerpse schepencollege zijn begroting voor deze legislatuur. Hierbij worden financiële budgetten toegewezen voor de werking van de stad en de investeringen die gemaakt zullen worden.  Schepen Claude Marinower verduidelijkte zijn vijf belangrijkste thema’s waaraan de komende jaren gewerkt zal worden. 1. Kwalitatief en veilig openbaar domein. Belangrijk hierbij zijn […]