A'REA 2020 2 mei 2018

Tutors helpen scholieren studeren in A’REA 2020

Nu het eerste volledige schooljaar bijna achter de rug is, kan men wel concluderen dat A’REA 2020 leeft. A’REA 2020 is een uniek project in de wijk Kiel met een aanpak waarbij het kind, met al zijn talenten en passies, centraal staat. Met dit project streeft de stad Antwerpen ernaar om het aantal kinderen dat de school verlaat zonder diploma te doen dalen en om àlle kinderen de kans te geven op een succesvolle toekomst. Vandaag gingen we kijken naar het Tutoraatproject in het Koninklijk Atheneum Hoboken, waarbij studenten hoger onderwijs bijlessen geven aan leerlingen uit het secundair onderwijs.

Leertijduitbreiding
In het kader van A’REA 2020 ondersteunt de stad alle scholen op het Kiel om leertijduitbreiding te realiseren, aansluitend op de gewone klasuren. Leertijduitbreiding is extra tijd op school waarin de leerlingen hun talenten verder kunnen ontdekken en ontplooien. Daarbij is er zowel aandacht voor niet-schoolse zaken zoals dans, sport en muziek, als voor extra ondersteuning bij de schoolvakken. Om een gevarieerd aanbod te kunnen realiseren, werkt de stad samen met verschillende partners. Eén van die partners is Universiteit Antwerpen (UA) die, onder de vleugels van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, het Tutoraatproject coördineert waarbij studenten hoger onderwijs ondersteuning bieden aan middelbare scholieren.

Tutoraat
Tutoraat bestaat reeds sinds 2005 en heeft inmiddels een sterke reputatie opgebouwd. Het project wil de doorstroom binnen het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs verbeteren, vooral voor jongeren die leerachterstand dreigen op te lopen. Het reguliere Tutoraatproject richt zich op leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar ASO, TSO en KSO en biedt vakgerichte ondersteuning aan kleine groepjes leerlingen. Liesbeth Cuypers van de UA licht toe: “In het kader van A’REA 2020 werd dit verruimd met ondersteuning voor leerlingen van de eerste graad A- en B-stroom. De ondersteuning kan vakgericht zijn, of gericht op huiswerkbegeleiding in diverse vakken. Studenten van de Universiteit en Hogescholen geven wekelijks bijles aan leerlingen van de eerste graad van KA Hoboken en Stedelijk Lyceum Olympiade. De tutoraatlessen zijn gratis.”

Bijles door studenten in het Koninklijk Atheneum Hoboken
In KA Hoboken zijn drie groepen actief, gemiddeld zitten er 5 leerlingen in een groepje. De groepen worden bewust klein gehouden om ondersteuning op maat te kunnen bieden. Eén groep focust op wiskunde, één op Engels, het derde groepje op Nederlands. De uitbreiding van Tutoraat naar de eerste graad én naar de B-stroom is een succes. Deze extra ondersteuning maakt een essentieel verschil voor de leerlingen, ze krijgen een stevige basis mee om het BSO tot een goed einde te brengen.

Ook Onderwijsschepen Claude Marinower is lovend:

“Tutoraat heeft haar positieve effecten in Antwerpen reeds bewezen. De schoolse prestaties van de betrokken leerlingen gaan erop vooruit. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we met hen kunnen samenwerken binnen A’REA 2020. Speciaal voor A’REA 2020 verruimden ze de aanpak dit semester naar de eerste graad én naar de B-stroom. Dat is voor ons belangrijk omdat we àlle leerlingen, ook die van het BSO, willen versterken in hun schoolloopbaan. Dit schooljaar was het een proefproject, wat mij betreft breiden we dit volgend jaar uit naar meer scholen zodat we nog meer leerlingen kunnen helpen.”

Suzanne Van Oosterwyck, adjunct-directeur KA Hoboken: “Dit project is een groot geschenk voor onze leerlingen. In kleine groepjes en een ongedwongen sfeer proberen ze betere resultaten te behalen voor een probleemvak. De dubbele rol van de tutor – leraar maar ook nog student – is een meerwaarde voor de leerlingen. Ook het oneindige geduld van deze tutors en de juiste grapjes op zijn tijd, stimuleren de leerlingen om elke week gemotiveerd een extra uur te werken. Ze werken vraaggestuurd en herhalend, zodat er een stevige basis wordt gevormd.”


Meer info over A’REA 2020 kan u vinden op https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/area-2020

Meer info over het Tutoraatproject kan u vinden op https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/tutoraat/over-tutoraat/