Verkeersveiligheid 8 februari 2017

Unieke samenwerking stad Antwerpen en De Lijn rond sensibilisering dodehoekongevallen

De stad Antwerpen en De Lijn (Antwerpen) bundelen met een unieke samenwerking de krachten om het aantal dodehoekongevallen tot nul te reduceren. Ze sensibiliseren kinderen uit de derde graad lager onderwijs en het eerste jaar secundair door middel van gratis praktijklessen met de ‘Trammelant’-bus. In het kader van deze samenwerking zal de ‘Trammelant’-bus voor de rest van het schooljaar ter beschikking staan van de Stad, met als doel het aantal praktijklessen te verhogen.

Jaarlijks fatale dodehoekongevallen
In België gebeuren er jaarlijks ongeveer 50 ongevallen tussen vrachtwagens of bussen en zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, bromfietsers) waarin de dode hoek een rol speelt. Elk jaar vallen er bij dat soort ongevallen 5 tot 10 doden. Het is daarom noodzakelijk dat zwakke weggebruikers zich bewust worden van dit gevaar en dat ze leren hoe ze kunnen vermijden zich in de dode hoek te begeven.

Gratis dodehoeklessen
Door middel van de praktijkles Dode Hoek wil de afdeling Onderwijsbeleid van de stad Antwerpen leerlingen uit het 5de leerjaar en 6de leerjaar en het 1ste jaar secundair sensibiliseren en hen leren hoe ze uit de gevarenzones van een vrachtwagen of bus kunnen wegblijven. In 2015 en 2016 kregen al 3930 kinderen zo een les. Om nog meer leerlingen de kans te geven om aan een praktijkles deel te nemen, zal de ‘Trammelant’-bus voor de rest van het schooljaar 2016-2017 in bruikleen zijn van de stad Antwerpen. Peter Vanwalleghem (directeur De Lijn Antwerpen): “Je veilig in het verkeer bewegen is iets dat je niet alleen op de schoolbanken leert. Om kinderen te tonen wat een buschauffeur wel en niet ziet vanop zijn stoel, gaan onze chauffeurs graag met de ‘Trammelant’-bus langs scholen. Zo ondervinden de kinderen aan den lijve waarop ze moeten letten, en wat ze zelf kunnen doen om een dodehoekongeval te vermijden. We willen niet alleen mensen veilig vervoeren, maar er ook aan bijdragen dat anderen veilig thuis geraken.”

Vandaag vond een dodehoekles plaats voor 160 leerlingen van GO! Melgesdreef in aanwezigheid van schepen van onderwijs Claude Marinower.

Schepen Marinower: “In een stad als Antwerpen is aandacht voor verkeersveiligheid extra belangrijk. Kinderen worden in onze stad geconfronteerd met complexe verkeersomstandigheden, met naast de vele auto’s ook nog trams, vrachtwagens en bussen. Het is belangrijk dat we onze kinderen daarmee leren omgaan en dat ze de verkeerssituaties correct inschatten. Met de praktijklessen dode hoek ervaren de leerlingen zelf wat die dode hoek inhoudt, en dat is veel krachtiger dan een theorieles. De stad heeft er voor geijverd om deze praktijklessen gratis aan de scholen te kunnen aanbieden.”

Meer info over de dodehoeklessen is te vinden op http://www.klasopstap.be/activiteiten/praktijkles-dode-hoek.