Verkeersveiligheid 24 mei 2017

Veilig naar school met ‘Stad in Beweging’

Met een jaarlijks budget van 300.000 euro zet de Stad Antwerpen sterk in op verkeerseducatie. In eerste instantie werd hiermee het aanbod van fietsvaardigheidstrainingen op de openbare weg voor leerlingen uit het 6e leerjaar uitgebreid. Daarnaast ontsproten ook enkele nieuwe projecten, zoals ‘Stad in Beweging’. Dit verkeerseducatief filmpje bevat beelden van het dagdagelijkse verkeer rond basisschool De Zevensprong in Antwerpen, die gemaakt werden door de leerlingen en hun ouders. Zo leren de kinderen aan de hand van zeer herkenbare beelden hoe ze met het complexe stadsverkeer moeten omgaan.

Verkeerseducatie
In 2015 nam in het kabinet Onderwijs in Antwerpen de bevoegdheid verkeerseducatie over van de lokale politie. Met een jaarlijkse budget van 300.000 euro – waarvan de helft nog steeds voorzien wordt door de lokale politie – is verkeerseducatie een belangrijke prioriteit voor de Stad. In eerste instantie werd met dit bedrag het aanbod van de fietsvaardigheidstrainingen op de openbare weg uitgebreid: van 50 klassen 6e leerjaar basisonderwijs onder de lokale politie naar àlle klassen, dat zijn er een 200-tal. Daarnaast werd ook financiële ruimte gecreëerd voor nieuwe projecten. Eén daarvan was Stad in Beweging, een verkeerseducatief traject in basisschool De Zevensprong, met als resultaat een filmpje op basis van beelden door ouders en kinderen zelf verzamelden.

Stad in Beweging
Voor Stad in Beweging werd het dagelijkse verkeersparcours tussen school en thuis in beeld gebracht. Leerlingen, ouders en leerkrachten van De Zevensprong filmden gedurende één week elke dag hun traject tussen thuis en school – per auto, per fiets of te voet – met een kleine videocamera. Dit materiaal werd daarna aangevuld met beelden die door een professionele filmmaker werden gemaakt. Het uiteindelijke filmpje toont dus de effectieve verkeerssituaties die leerlingen tegenkomen op weg naar school en in en de specifieke schoolomgeving. Daaraan werd een educatieve luik gekoppeld: hoe om te gaan met de complexiteit van ons stedelijk verkeer. Directeur Hilde Hendrickx: “Reeds lange tijd besteden we met onze school en de ouderraad aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving. De huidige verkeerssituatie vraagt van alle weggebruikers dat we hen leren om te zien en gezien te worden. Een hele uitdaging! In samenwerking met verschillende partners zetten we hier nu en de komende jaren op in, dit project is een mooie aanvulling. Onze school streeft naar “Verkeer in een toffe sfeer”!

Uitbreiding volgend schooljaar
Volgend schooljaar wordt dit project door de stad uitgebreid naar drie scholen, inclusief filmpje. Basisscholen, of eventueel zelfs een groep nabijgelegen scholen, kunnen zich hiervoor inschrijven bij de dienst Onderwijsbeleid Antwerpen op http://onderwijsantwerpen.be/nl/nieuws/veilig-beweging.

Schepen Claude Marinower: “In een grote en drukke stad als Antwerpen is blijvende aandacht voor verkeersveiligheid extra belangrijk. Met dit project hebben school, kinderen en ouders samen beelden gemaakt van het dagdagelijkse verkeer in de eigen schoolomgeving. Hiermee gaan ze aan de slag in hun lessen en vorming rond verkeersveiligheid. Realistischer kunnen we het niet maken.”