A'REA 2020 22 november 2017

Voorlezen met A’REA 2020

A’REA 2020 draait niet alleen om dans en sport. In 6 van de A’REA 2020 scholen wordt, in samenwerking met de Boekenkaravaan, ook sterk ingezet op voorlezen en leesbevordering. De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. Daarnaast vormt de Boekenkaravaan ook leerlingen tot voorlezers, die gaan voorlezen aan jongere kinderen. Bij dit alles staat (voor)leesplezier voorop.

A’REA 2020 zet sterk in op voorlezen
In het kader van de Voorleesweek van Iedereen Leest (een vzw die iedereen wil aansporen om voor te lezen) las onderwijsschepen Claude Marinower vandaag voor aan de kleuters van Leefschool Toverbol op het Kiel. Toverbol is één van de 6 Kielse A’REA 2020 scholen die dit schooljaar uitgebreid inzetten op voorlezen en leesbevordering. A’REA 2020 werkt hiervoor samen met de Boekenkaravaan en – vanaf januari van dit schooljaar – de Leesbeesten.

Schepen Marinower: “In de voorbereidende studie van A’REA 2020 werd het belang van lezen en voorlezen sterk benadrukt. Voorlezen levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling en de woordenschat van jonge kinderen. Daarnaast verhoogt het ook de concentratie en bevordert het het welbevinden en de betrokkenheid tussen ouders en kind. Vooral wanneer voorlezen ontspannend en leuk is. Voorleesplezier staat dan ook voorop in het traject.”

Boekenkaravaan vormt leerlingen tot voorlezer
De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. De organisatie vormt daartoe vrijwilligers tot voorlezers. De samenwerking binnen A’REA 2020 omvat drie luiken. Een eerste luik is de inschoolse werking: op de betrokken secundaire scholen worden leerlingen gevormd tot voorlezer. Elk van deze scholen werd gekoppeld aan een basisschool in de buurt, waar de leerlingen zullen gaan voorlezen aan jongere kinderen. Een tweede luik is de buitenschoolse gezinswerking, waarbij gezinnen via de school kunnen intekenen voor een persoonlijke voorlezer die 10 weken aan huis komt. De voorlezer probeert de ouders te betrekken bij het voorlezen en zijn of haar competenties over te dragen, zodat er zich een voorleesgewoonte vestigt in het gezin. Tot slot begeleidt de Boekenkaravaan ook voorleesmomenten voor de buurt in het Huis van het Kind, zodat ook daar voorlezen een kwaliteitsvolle plek krijgt.

Via deze werking wordt het leesplezier bevorderd bij zowel de kinderen, de ouders als de leerkrachten. Eefje Raets, projectcoördinator Boekenkaravaan, licht toe: “De Boekenkaravaan verspreidt de (voor-)leesmicrobe op het Kiel. Jongeren uit secundaire scholen worden voorlezers bij kinderen. Samen met de andere voorleesvrijwilligers schenken ze nog meer kinderen leesplezier.”.

Ouderbetrokkenheid is belangrijk

Schepen Marinower: “De tweede helft van dit schooljaar breiden we de voorleesacties binnen A’REA 2020 nog uit met een project van de Leesbeesten. Zij stimuleren kinderen van het basisonderwijs op een speelse en interactieve manier om (voor) te lezen.”

Belangrijk binnen beide projecten is dat ook de ouders betrokken worden. Ook op het vlak van lezen en voorlezen spelen zij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wendy De Smet, directeur Leefschool Toverbol: “De samenwerking met Boekenkaravaan verhoogt de betrokkenheid van de ouders. Het geeft hen de mogelijkheid aom het voorlezen thuis verder te zetten en aan te moedigen de Nederlandse taal te stimuleren. Dit draagt ertoe bij dat kinderen meer woordenschat ontwikkelen om actief en passief te gebruiken op school en in het dagelijks leven.”