Economie 11 oktober 2019

Voorstelling van de meerjarenbegroting

Op 11 oktober 2019 presenteerde het Antwerpse schepencollege zijn begroting voor deze legislatuur. Hierbij worden financiële budgetten toegewezen voor de werking van de stad en de investeringen die gemaakt zullen worden.  Schepen Claude Marinower verduidelijkte zijn vijf belangrijkste thema’s waaraan de komende jaren gewerkt zal worden.

1. Kwalitatief en veilig openbaar domein. Belangrijk hierbij zijn het licht -en waterplan, alsook het uitrollen van de Via Sinjoor (een autovrije wandelroute van de Schelde tot het station Antwerpen-Centraal)
2. We gaan voor een inclusieve Smart City
3. Toekomstgerichte economie: duurzaam, circulair en digitaal
4. Het verhogen van werkgelegenheid en drastisch verlagen van jeugdwerkeloosheid
5. Merkversterkende campagnes voor de stad wat betreft marketing en communicatie