Nieuws 8 augustus 2017

Vrijwilligers in het Antwerpse Onderwijs

Scholen in Antwerpen doen al jaren beroep op vrijwilligers, dit is zeker geen nieuw concept. Wat wel nieuw is, is dat ze daarvoor sinds schooljaar 2016-2017 meer ondersteuning krijgen van de stad, zowel financieel als inhoudelijk. De stad verhoogde haar jaarlijkse financiële ondersteuning via een subsidiereglement naar 1.150.000 euro en neemt nu ook een regierol op voor buitenschoolse opvang.

Opvang scholen niet gefinancierd door Vlaamse overheid
Voor- en naschoolse opvang, alsook middagopvang en bij uitbreiding buitenschoolse sportactiviteiten, behoren niet tot de opdracht van onderwijs. Scholen worden hier vanuit Vlaanderen niet voor gefinancierd en hoeven dit dus niet te organiseren. Vanuit een maatschappelijk engagement en omwille van de grote nood bij de ouders doen ze dit echter meestal wel. Dat is een extra dienstverlening aan de ouders, en dus niet inherent aan hun opdracht. Om de kost daarvan betaalbaar te houden, werken vele scholen hiervoor met vrijwilligers. Dit proces is al zeer lang in werking en is dus zeker geen gevolg van de afbouw van het personeelskader bij de stad.

Stedelijke financiering verhoogd, toch blijvende nood aan Vlaamse oplossing
Als gevolg van de grote nood aan opvang heeft de stad Antwerpen sinds schooljaar 2016-2017 de stedelijke ondersteuning van de voor- en naschoolse opvang in scholen verhoogd, zowel financieel en inhoudelijk. De financiële ondersteuning werd via een subsidiereglement verhoogd van 400.000 euro op jaarbasis (alle netten) naar 1.150.000 euro (alle netten). Ook inhoudelijk neemt de stad een volwaardige regierol op voor de buitenschoolse opvang, met daaronder verschillende acties zoals opleiding voor opvangbegeleiders en het ondersteunen van scholen bij het vinden van vrijwilligers (zoals de advertentie in het A-blad).

Schepen voor onderwijs Claude Marinower licht toe: “Scholen werken al zeer lang met vrijwilligers, maar worden daarbij dus pas sinds het voorbije schooljaar ondersteund door het stadsbestuur. Er is echter wel een blijvende nood aan een meer structurele en grootschaligere oplossing vanuit Vlaanderen. Niet onbelangrijk is ook dat het werken met vrijwilligers uit de buurt voordelen met zich meebrengt. Het zorgt namelijk voor een sterkere band tussen de school en de buurt. Het gaat hierbij dan ook eerder over zinvolle vrijetijdsbesteding (kleine klusjes), dan over echte onderhoudswerken.”