Nieuws 8 juni 2018

Welke scholen komen in aanmerking voor subsidies luchtzuivering?

Ook schepen voor onderwijs, Claude Marinower trapte deze morgen een balletje mee tijdens de voetbalmatch voor zuivere lucht in basisschool de Evenaar (Constitutiestraat).

Subsidiereglement voor scholen in sterkst vervuilde zones
De leeromgeving, en dus ook luchtkwaliteit, is een belangrijke factor voor de leerprestaties van een kind: de leerwinst daalt immers als het zich in een omgeving met slechte luchtkwaliteit bevindt. In een grootstedelijke omgeving zoals Antwerpen is het geen verrassing dat 16 scholen zich in de zogenaamde street canyons of vervuilde zones bevinden. “Net om die reden zijn wij al twee jaar hard aan het werken aan een beoordelingskader en een subsidiereglement voor meer zuivere lucht. Ik ben dan ook heel blij dat we een budget hebben kunnen vrijmaken van 250.000 euro subsidies voor luchtzuiveringssystemen in deze scholen.”, aldus schepen Marinower.

Claude Marinower: “16 Antwerpse scholen zullen het bezoek kunnen aanvragen van een expert die hen het meest efficiënte luchtzuiveringssysteem voor hun specifieke situatie zal aanbevelen, en dat systeem zal voor 100% gesubsidieerd worden door de stad. De scholen kregen hiervoor inmiddels allen een persoonlijke brief met alle nodige informatie. Wij gaan er dan ook van uit dat we snel de eerste aanvragen zullen zien binnenkomen.”

Op de zitting van het college van 2 mei 2018 werd het beoordelingskader en het subsidiereglement goedgekeurd. Een kader en een reglement waar al 2 jaar aan gewerkt wordt aan de hand van de meest recente lucht- en geluidskwaliteitskaarten en in functie van vergunningen voor nieuwbouw of verbouwingen van scholen.

Bij een vergunningsaanvraag wordt de locatie getoetst met het beoordelingskader en wordt een advies geformuleerd naargelang de NO2-concentratie.

 • Positief advies voor:
  • Zones met NO2-concentratie onder de 38microgram/m³
  • Zones met NO2-concentratie van 38 microgram/m³ tot en met 39 microgram/m³, mits aangepaste maatregelen
  • Zones met NO2-concentratie van 40 microgram/m³ tot en met 41 microgram/m³ op voorwaarde dat de gebouwen minstens één verkeersluwe zijde hebben en mits aangepaste maatregelen (kan gaan over filterinstallatie)
 • Negatief advies voor:
  • Zones met NO2-concentratie van 40 microgram/m³ tot en met 41 microgram/m³ met gebouwen zonder verkeersluwe zijde
  • Zones met NO2-concentratie hoger dan 42 microgram/m³

Het geformuleerde advies vermeldt onder meer milderende maatregelen in het kader van luchtkwaliteit door bv. luchtzuivering of oriëntatie van de gebouwen. Dit betekent een meerkost voor het project die de scholen niet via Vlaamse subsidies vergoed krijgt. Het stedelijk subsidiereglement moet onder meer hier soelaas bieden. Maar ook scholen die zonder enige verbouwing een luchtzuiveringssysteem willen installeren komen in aanmerking voor deze subsidies.

Uit de opbrengst van LEZ werd een budget voorzien van 250.000 euro om voor 100% de kosten voor de aankoop en plaatsing van een geschikt luchtzuiveringssysteem terug te betalen aan de scholen die minstens voor de helft in een zone liggen waar de jaargemiddelde concentratie NO2 in de buitenlucht groter is dan of gelijk is aan 38 microgram/m³ of scholen die liggen aan een weg waar ter hoogte van de vestigingsplaats de jaargemiddelde concentratie NO2 in de buitenlucht groter is dan of gelijk is aan 50 microgram/m³, of beide.

Welke scholen komen in aanmerking?

Naam kleuter-en lager onderwijs Straat Huisnr Postcode
Vrije Basisschool Iqra Hogeweg 51 2140
Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De kRing Uitbreidingstraat 251A 2600
Vrije Basisschool Mariagaarde Griffier Schobbenslaan 45 2140
Stedelijke Basisschool Het Talent Juul Grietensstraat 8 2140
Stedelijke Basisschool Klim Op Arthur Sterckstraat 59-61 2600
Vrije Basischool Xaveriuscollege Collegelaan 36 2140
Vrije Basisschool Vlinderwijs Eric Sasselaan 2 2020
Stedelijke Basisschool Het Pieterke Pieter Van Isackerlaan 1A 2100
Stedelijke Basisschool De Zonnebloem Boomsesteenweg 387 2610
Stedelijke Basisschool Kosmos Gerard Le Grellelaan 5-7 2020
Vrije Basisschool Lohrangrin Boomsesteenweg 94 2610

 

Naam secundaire school Straat Huisnr postcode
Secundair Onderwijs voor Schoonheidszorgen Denise Gresiac Koninklijkelaan 9 2600
Xaveriuscollege 2 Collegelaan 36 2140
Stedelijk Lyceum Olympiade VIIde-Olympiadelaan 2 2020
Koninklijk Atheneum Berchem Uitbreidingstraat 246 2600
Stedelijk Lyceum Pestalozzi II Jan De Voslei 6 2020

 

Project Binnenluchtkwaliteit Stedelijk Onderwijs

Specifiek binnen de eigen inrichtende macht, het stedelijk onderwijs (AGSO), wordt er nog gewerkt aan een gedetailleerde meting van de binnenluchtkwaliteit. Hier speelt dan vooral de concentratie fijn stof, CO2, CO en ozon een belangrijke rol. Het AGSO heeft het initiatief genomen om gedurende een heel schooljaar metingen uit te voeren naar de binnenluchtkwaliteit in 12 van haar scholen. Na deze metingen zal het AGSO deze metingen evalueren en uitzoeken wat de oorzaken zijn van eventuele slechte resultaten en vervolgens een gepast actieplan opstellen en uitvoeren. Claude Marinower, schepen voor onderwijs: “Belangrijk om weten is dat op basis van de metingen ook meteen zal ingegrepen worden: een raam of deur openzetten of net sluiten, ik noem maar wat. De buitenlucht hebben we niet onder controle, maar aan de binnenlucht kunnen we als instantie wel actief iets doen.”

Bron foto: Gazet Van Antwerpen