Economie 6 mei 2020

“Werk verder, neem geen bouwverlof!”

Antwerps schepen van Economie en Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) roept aannemers op om deze zomer door te werken en geen bouwverlof te nemen. “We willen beletten dat restaurant en cafés plots geconfronteerd worden met werken voor hun deur als ze eindelijk mogen heropenen.”

Het coronavirus tast ook de economie aan en dat is zeker voelbaar in de economische motor van Vlaanderen. Schepen Marinower is er zich bewust van.

Heeft u al een zicht op de daadwerkelijke impact van deze crisis op de Antwerpse economie?

Claude Marinower: Ik lees dat de bedrijfsdata-expert Graydon berekende dat een op de zes bedrijven met een zetel in Antwerpen deze crisis niet zal overleven zonder overheidssteun. In Vlaanderen gaat het om een op de vier. Dit is niet geruststellend. Dat de impact van deze crisis bijzonder groot gaat zijn, is nu al te voorspellen. Om daar een juist beeld op te krijgen, is het nu nog te vroeg. Ik vermoed dat we dat pas over een maand gaan zien als de economische activiteiten weer op gang komen.

Is Antwerpen voldoende uitgerust om hierop in te spelen en de economische gevolgen te beperken?

We zijn het onszelf als lokale overheid verplicht. In tegenstelling tot het verleden zijn we ook wendbaarder door onder meer de technologische ontwikkelingen. We kunnen snel schakelen.

De middelen van de stad zijn beperkt, dus bent u verplicht te kiezen. Hoe wordt beslist welke ondersteuning naar welk bedrijf gaat?

Antwerpen is een bruisende stad en dat moet ook na de coronacrisis zo blijven. Onze bedrijven, kmo’s, start-ups/scale-ups en uiteraard lokale ondernemers creëren niet alleen een meerwaarde voor onze stad, maar zorgen ook voor economische groei, welvaart en werk.

De eerste stedelijke steunmaatregelen waren daadwerkelijk gericht op alle ondernemers. Dit bovenop wat de Vlaamse en federale regeringen doen. Met onze extra steun biedt de stad nu specifieke hulp aan twee sectoren die een grote impact hebben op de vernieuwing en de toekomst van de economie. Het gaat om de industriële kmo’s, de start-ups en scale-ups. Industriële bedrijven zijn zwaar getroffen door de problemen met toelevering, minder bestellingen en het feit dat thuiswerk hier vaak niet mogelijk is. Start-ups en scale-ups zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze vaak in een fase zitten met weinig omzet en veel investeringen.

Zo is er het start-upbedrijf Playpass, dat slimme polsbandjes ontwikkelt voor op bijvoorbeeld festivals. Bezoekers krijgen er niet alleen toegang mee tot het terrein, maar ze kunnen er ook hun consumpties mee betalen. Dit bedrijfje was nog uitgeroepen tot meest beloftevolle onderneming. Door corona is echt álles weggevallen voor deze start-up: geen festivals en geen evenementen. Hen willen we ondersteunen omdat ze ook passen binnen onze doelstellingen in het bestuursakkoord rond innovatie en slimme technologie.

We deden ook een oproep naar slimme oplossingen voor de uitdagingen die de coronacrisis ons stelt. We hebben daar een miljoen euro voor vrijgemaakt. Met huurkortingen steunen we start-upbedrijven in onze bedrijvencentra The Beacon en Start-Up Village.

Als de economische motor sputtert of zelfs stilvalt, dan betekent dit werkloosheid. Heeft u daar al een zicht op als schepen van Werk?

Volgens de recentste cijfers van de VDAB is de werkloosheid in de provincie Antwerpen gestegen met 12,6%. Het aantal werkzoekenden is vooral gestegen bij de middel- en hooggeschoolden. Dat zal dus zeker in de stad te voelen zijn. Het juiste beeld hebben we nog niet. Alles hangt af van hoelang deze periode nog duurt en wanneer de economie weer op gang komt. Ik verwacht ook een groot effect van al wie in de horeca werkte.

Vorig jaar lanceerde u het plan om jaarlijks 180 werknemers naar de aannemers van de werken aan de Oosterweelverbinding sturen. Gaat dit lukken?

Dit gaat zeker lukken. Alleen spijtig dat het rekruteringsveld veel groter zal zijn geworden. Het aantal van 180 per jaar houden we vast. We doen dit samen met de VDAB. We hebben steeds gezegd dat dit vanaf het moment is dat de werven volop lopen. Dat was geschat op 2021, maar misschien zal dit naar later verschuiven.

Ondertussen lijkt op steeds meer werven weer volop te worden gewerkt.

Er zijn 270 onderhoudswerken op het openbaar domein bezig of beginnen een van de volgende weken in Antwerpen. Ze creëren meerwaarde. Sommige werven zijn zelfs een week vroeger opgeleverd dan gepland, hoewel ze even hebben stilgelegen. Ik hoor nu ook van de aannemers dat ze eigenlijk deze zomer gewoon willen doorwerken zonder bouwverlof. Ik steun dit en dit is ook mijn oproep. Als werken sneller kunnen worden uitgevoerd, beletten we dat de horecazaken plots geconfronteerd worden met werken voor hun deur als ze mogen heropenen. Des te sneller zaken nu al kunnen worden uitgevoerd, des te beter. Bovendien draagt dit bij tot een snellere heropleving van de economie.

Uit: Gazet Van Antwerpen, 6 mei 2020, door Sacha Van Wiele