Communicatie 14 mei 2020

www.antwerpen.be is vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt

Vanaf woensdag 13 mei staat een vernieuwde versie van www.antwerpen.be, de website van de stad Antwerpen, online. De site kreeg een volledig herwerkte en vereenvoudigde navigatiestructuur, gebaseerd op negen hoofdthema’s. Die is het resultaat van uitgebreid onderzoek en zorgt voor een betere gebruiksvriendelijkheid. De aangepaste structuur is de eerste stap in een groot vernieuwingstraject voor antwerpen.be.

Om de vereenvoudigde navigatiestructuur uit te werken werd er het afgelopen jaar uitgebreid gemeten en getest, met het oog op de vele en diverse gebruikers van de website. Veel bezoekers vonden het moeilijk om iets terug te vinden of om zich te oriënteren op antwerpen.be.

“Hiermee zijn we onmiddellijk aan de slag gegaan,” zegt Claude Marinower, schepen voor marketing & communicatie en digitalisering. “De website van de stad moet zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijk zijn voor al haar bezoekers. Zo zijn er onderaan ingangen toegevoegd voor specifieke doelgroepen zoals senioren, studenten en ondernemers, zodat zij gerichte info gebundeld, snel en gemakkelijk terugvinden. Niet alleen de uitvoerbaarheid moet optimaal zijn, maar antwerpen.be moet ook aantrekkelijk, helder en uitnodigend zijn om op te surfen. Daar houden we maximaal rekening mee bij het uitwerken van de nieuwe website.”

Schepen voor loketwerking Nabilla Ait Daoud vult aan: “De stad is er in de eerste plaats voor haar inwoners en bezoekers. Onze klanten moeten duidelijk en overzichtelijk met een simpele druk op de knop kunnen zien welke dienstverlening wij allemaal aanbieden en hoe ze belangrijke informatie snel kunnen terugvinden.”

Structuur, houvast en toegankelijkheid

Daarom besliste de stad om in de eerste fase in te zetten op structuur, houvast en toegankelijkheid. Met de vernieuwde navigatiestructuur wil ze haar dienstverlening zo toegankelijk mogelijk maken en zo goed mogelijk inspelen op de meest voorkomende vragen van wie naar de site surft.

Structuur en houvast

De nieuwe startpagina maakt de herwerkte structuur meteen duidelijk. Daarbij leiden een menu en overzichtspagina’s de bezoeker naar bestaande pagina’s van antwerpen.be en stedelijke websites. Negen hoofdthema’s vormen de kapstok van die nieuwe structuur. De meest gezochte onderwerpen worden op de startpagina en de overzichtspagina’s bovenaan aangeboden, zodat bezoekers die snel en makkelijk kunnen terugvinden. Bovendien bevatten de navigatiepagina’s een kruimelpad, waardoor wie doorklikt steeds kan zien op welke plek in de structuur van de site hij zich bevindt.

Toegankelijkheid

De stedelijke website moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom zal de stad naast de duidelijke structuur ook klare taal gebruiken. Ze past bovendien de Europese richtlijnen om de website makkelijk in gebruik te maken voor mensen met een visuele, auditieve, motorische of mentale beperking, toe bij alle vernieuwingen.

Om de website nog verder te verbeteren blijft de stad onderzoek voeren. Bovendien kan de websitebezoeker op elke pagina fouten of onduidelijkheden melden.

Volgende fases

De lancering van de nieuwe startpagina en navigatiestructuur is de eerste realisatie in een reeks vernieuwingen op antwerpen.be op het vlak van uitzicht, structuur en inhoud. De komende maanden en jaren worden die stap voor stap verder uitgewerkt.

“Ook in deze volgende fases blijven we inzetten op een vlottere toegankelijkheid en bereikbaarheid om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt bij het bezoeken van onze website”, aldus schepen Marinower.

Antwerpen.be wordt zo de overkoepelende website voor iedereen die in de stad woont, werkt, studeert of onderneemt. Daarvoor bestaan nu nog aparte sites, waarnaar in de nieuwe structuur al ingangen zijn voorzien. In de volgende fases zullen heel wat van die andere sites volledig opgaan in antwerpen.be, te beginnen met die van de sociale centra.