Antwerpen Onderwijshoofdstad 29 juni 2018

Zo wordt Antwerpen onderwijshoofdstad van Vlaanderen

70 stakeholders uit onderwijs, bedrijfsleven en middenveld formuleren ambities voor 2028

‘Iedereen in Antwerpen is blij met de komst van nieuwe fietsbrug’, berichtte de krant deze week (DM 27/6). Manu Claeys hield bij de geplande Scheldebrug en de leefbaarheidsprojecten bij Oosterweel een pleidooi voor dialoog tussen politiek en burger. Hij zei: “Deze manier van werken is de toekomst. Want als dat voor mobiliteit en leefkwaliteit kan, waarom dan niet voor onderwijs?”

Dat is exact wat de voorbije maanden in Antwerpen gebeurde: zeventig deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en middenveld gingen in dialoog om het onderwijsbeleid bijkomende inspiratie te bieden. De stakeholders stelden de ambitienota ‘Antwerpen Onderwijshoofdstad 2028’ deze week voor aan de schepen voor Onderwijs.

Antwerpen is door zijn schaal en complexiteit Onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Met meer dan 100.000 leerlingen gespreid over 300 basis- en secundaire scholen zijn de uitdagingen groot. De hoge ongekwalificeerde uitstroom, met 20.7% ongeveer het dubbele van Vlaanderen, hangt als een zwaard van Damocles boven de toekomst van onze stad. Daarnaast dreigt een lerarentekort, 40% van de startende onderwijzers verlaat het Antwerps onderwijs binnen de vijf jaar. En dat terwijl Antwerpen nood heeft aan een excellent lerarenkorps dat jongeren kan motiveren om hun talenten te ontwikkelen en hun schouders te zetten onder onze maatschappij. We verliezen vandaag teveel talent voor onze samenleving en ons bedrijfsleven.

Daarom startten we dit participatief traject. Relevante stakeholders uit diverse domeinen, maar met praktijkervaring en een frisse kijk op onderwijs, reflecteerden samen met onderwijsprofessionals over wat ons onderwijs nodig heeft om een trendbreuk te realiseren.

Deelnemers bogen zich over drie uitdagingen om de hoge ongekwalificeerde uitstroom te doen dalen: het leervermogen van elk kind vergroten (1); leerkrachten en directieteams versterken, afgestemd op de realiteit van de stad en met aandacht voor jonge leerkrachten (2); leerlingen begeleiden door het beter identificeren en ontwikkelen van hun talenten (3).

We formuleerden 6 ambities:

  1. Elke Antwerpse jongeren heeft een talentportfolio in 2028 waarin zijn of haar verworven kennis, attitude, competenties en talenten zijn weergegeven. Met zo’n portfolio hebben jongeren een voorsprong op de arbeidsmarkt omdat zij een goed georganiseerd overzicht kunnen voorleggen over hun kunde en kennis opgedaan binnen en buiten de school.
  2. Via persoonlijke tutoring wordt de taalvaardigheid en het welzijn van jongeren vergroot. Het versterkt hun zelfbeeld en zelfvertrouwen zodat ze goesting hebben om hun verdere schoolloopbaan met succes te beëindigen.
  3. Antwerpen zet in op versterking van werkplek-leren over alle richtingen heen – tegen 2028 heeft elke school minstens 1 bedrijf of organisatie als partner.
  4. Antwerpen is de stad waar leerkrachten willen werken door ondersteuning van een actief HR-beleid in scholen.
  5. Scholen in Antwerpen zijn leeromgevingen zonder toxische stress. Alle relevante expertise wordt gebundeld in een ondersteuningsnetwerk.
  6. Elke school heeft een duidelijk gedragen visie.

Voor elk van deze ambities werden doelstellingen geformuleerd, en instrumenten voor de uitvoering. Maar er is vooral vertrouwen gecreëerd tussen verschillende ‘silo’s’ die elkaar minder ontmoeten: onderwijs, bedrijfsleven, middenveldorganisaties. De deelnemers staan dus in de startblokken om samen met de stad het verschil te maken en van Antwerpen dé voorbeeldstad te maken in onderwijs. De periode reikt van 2018 tot 2028, en overspant dus anderhalve bestuursperiode. Het is nu aan de volgende bestuursploeg om dit draagvlak te activeren tot concrete actie. De goesting om mee te werken is er alvast bij alle deelnemers.

Karin Heremans – GO! Atheneum Antwerpen, Nadia El Marnissi – PEP!, Katja Schipperheijn – EdConnect, Rachid Gloub – City Pirates, Anke Ulens – Vivaldis Interim, Katrien Dingemans – BASF, Pieter Leuridan – VOKA, Hakima El Maziane – Flanders Synergy, Ingrid Van der Veken – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Liesbeth Cuypers – UAntwerpen, Lesley Jochems – Better Minds at Work, Theo Vaes – Armentekort, Cato Léonard – Glassroots, Claude Marinower, Schepen voor Onderwijs Antwerpen. Onderwijsnetwerkantwerpen.be